Докато президентът не започне да ги назовава поименно, те ще се правят, че не говори за тях

Докато президентът не започне да ги назовава поименно, те ще се правят, че не говори за тях.

А Дедо Еконтий е коментирал във Фейсбук, че е шарлатанин този, който е вдигнал юмрук на чужд протест.

Стоян Тончев