Докато се сформира кабинет, Баце ще вземе да въоръжи армията до зъби с чертежи на най-напредничави оръжия.

Докато се сформира кабинет, Баце ще вземе да въоръжи армията до зъби с чертежи на най-напредничави оръжия.

Богомил Бонев