Другото недоразумение, с ококорените очи, казало, че интересът на България бил Украйна да спечели тази война. Политическо невежество!

Другото недоразумение, с ококорените очи, казало, че интересът на България бил Украйна да спечели тази война.

Политическо невежество! И късогледство въпреки толкова изпъкнали органи за гледане.
Само болен мозък може да си мисли, че Украйна може да спечели! Само човек, който няма и не иска да има реална представа за истината. Само човек, който не познава пътя на България и не работи за благото на народа, а за нечие друго благо.

Това е истината!

Анастасия Гешева