Дръж се, Валери! Не подавай оставка! Ти, Валери, си моята последна надежда, че вие си отивате!

Дръж се, Валери! Така те искам! Не подавай и не приемай подадената ти оставка! Ти, Валери, си моята последна надежда, че вие си отивате!
Ти, Валери, си уж вицепремиер на един уж премиер и управлявате наужким! Цялата държава е наужким!
Външната ви политика е наужким! Вътрешната политика е същата имитация. Вижте си икономиката! Десе пъти са намалени чуждестранните инвестиции!
Вижте си демографската политика! Колко села и градове закрихте, колко училища и болници затворихте?!
„Наужким“ започва от оградата на границата с Турция, която също е наужким.
„Наужким“ е отвратителна като фонетика, но синонимът „имитация“ е чуждица и не носи в себе си вонята на цървул и мокър шаяк.
Дръж се, Валери! Други не успяха, но ти ще успееш!
Ти си моят паметник неръкотворен!

Любо Кольовски