Държавите в Европа свалят проект вирус една по една. Само във Франция, Италия и Австрия е концлагер

Държавите в Европа свалят проект вирус една по една. Само във Франция, Италия и Австрия е концлагер. Ще видим там как ще се развие отстъплението. У нас през март

Всички последствия от ваксините, включително заразяването с вируса заради тях, ще се представят като поствирусно състояние, което става новата опорка.

Поствирусното състояние има за цел да прикрие вредата от ваксината, както и да обясни всички нелепици в медицинските протоколи за лечение.
То ще бъде и новия обект на здравните каси за източване финансовите масиви. Засега няма клинична пътека, но ще създадат. Създават се и нови частни медицински обекти за лечение на последствията от вируса. Това е новата златна кокошка на БигФарма.

Реакциите на ваксините ще продължат да се приписват на вируса. Както и умрелите ще продължат да са умрели от вируса.

Анастасия Гешева