Европа трябва да е отвратена от всеки опит да се патентова истината и свободата към една определена идеология

Европа трябва да е отвратена от всеки опит да се патентова истината и свободата към една определена идеология.
Вместо това тя не е. Въпреки антисемитизма, комунизма и фашизма тя не е.

Повтаря същата си грешка днес – с неолиберализма и обявяването на новите унтерменши на 21-ви век.

Несъмнено в днешната война Европа има повод за това.
Но когато от Европа изчезне пророка на съмнението това винаги се превръща в катастрофа.

Европа не е отговора, тя е въпроса.
И ако престане да бъде въпроса, идеята за Европа ще изчезне.

Мартин Карбовски