Едва ли партньорите от САЩ ще оставят България без парламент и редовно правителство

Едва ли партньорите от САЩ ще оставят България без парламент и редовно правителство, след обявената мобилизация в Русия.

Така че, три партии да се стягат за сформиране на мнозинство и излъчване на правителство, което най-вераятно ще е експертно и с няколко президентски министри в състава си.

Стоян Тончев