ЕДИН ОТ ПРЕМЪЛЧАНИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ ВЛАСТТА

Видях в някакъв репортаж от застрашеното от пожар с. Влахи един възрастен мъж, който гневно и категорично отказа да се подчини на разпореждането на антикризисния щаб и да се евакуира. Това много ме ядоса и ми се видя глупаво и безотговорно. Реших, чи никой няма право да не се подчинява на заповедите на властите.
По-нататък човекът каза, че при предишния пожар сам е спасил дома си,а пожарната и полицията не са му помогнали. Не ми се вярва това да е лъжа, тъй като всяка лъжа има зад себе си някакви причини, мотиви и т. н. Какви причини би имал тоя отруден човек, че да лъже? Очевидно беше, че той няма никакво доверие на полицията, пожарната и въпросния щаб и дори е готов да жертва живота си, но отказва да се евакуира.. И тук на място и логично възниква въпросът: ЗАЩО ПОЛИЦИЯТА, ПОЖАРНАТА И ОСТАНАЛИТЕ ВЛАСТИ СА ЗАГУБИЛИ ЗВИНАГИ ДОВЕРИЕТО НА ТОЯ ЧОВЕК, КОЙТО ВЕРОЯТНО РЕДОВНО СИ ПЛАЩА ДАНЪЦИТЕ, МОЖЕ БИ ГЛАСУВА НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ И МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ И Е ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НЕ САМО НА С. ВЛАХИ, АМИ И НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ? И не е ли това въпросът, който би трябвало да задават журналистите, като го отправят към властите?
Вероятно децата и внуците на тоя човек отдавна са напуснали републиката, работят, учат и плащат данъци в друга държава. Едва ли децата и внуците на човека някога ще се върнат в България. И една от причините да не се върнат е, че те също нямат доверие на властите.
Любо КОЛЬОВСКИ

Резултат с изображение за Любо КОЛЬОВСКИ

https://www.facebook.com/ecohunter12