Един страхливец броди из България. Броди с брониран джип

Един страхливец броди из България.
Броди с брониран джип.

Крие се по ловни стопанства,минава по тесни селски пътища..
Страх го е от разгневена София, трепери от големите градове…
Толкова може една Мутра,когато земята започне да препери под краката му.
От Мутра става Страхливец.

Вкопчен в бронирания джип.Който ,впрочем,е закупен с народни измъчени пари.
Любимите пари на Мутрата.

Елена Банова

loading...