Едни такива размисли….

В политиката е важно:

1. Да не правиш грешки /или поне не такива, които да са фатални/.

2. Да не пречиш на противника да греши.

3. Винаги да се възползваш от грешките на противника.

4. Противникът ти никога да не може да те опознае.

5. Не да знаеш правилата на играта, а да правиш ти играта.

6. Между съществените неща, които се вършат в политиката, да намираш време за пиара, защото битките се губят там.

7. Да отличаваш важното от маловажното и да водиш само съществените битки.

8. Да не позволяваш врага да прави първата крачка.

9. Да правиш разлика между противник и враг.

10.. Да вършиш всичко това с усмивка, особено когато закопаваш враговете си.

Едни такива размисли….

Елена Гунчева