Едно безпътно племе, изгубило се векове назад…

Разбира се, че става дума за нашето племе – българското, което, сигурен съм, че утре за пореден път ще възпроизведе своята безпътица, защото една част ще чества Деня на Победата, а друга част Деня на Европа!…

Едно племе, което никога няма да има шанса да се превърне в нация, да положи и да възпроизвежда своята позитивна национална идентичност, защото никога няма да разбере, че тя е невъзможна без осъзнаването на своята собствена цивилизационна принадлежност!…

Едно племе, което е диагностицирано с тежка колективна шизофрения, тъй като в основата на всеки процес на идентификация стои фундаменталната психична опозиция „ние – те“, а племето никога не е разбирало, не разбира и няма да разбере кои са „те“, за да се идентифицира като „ние“!…

Едно племе, за което на нивото на националната идентичност се предполага, че „те“ са турците и циганите, а „ние“ сме българите, намиращо основания само в комплексираното минало чрез абсурдните мантри на възрожденските песни по време на спортни събития и в заклинанието „Българи, юнаци“, от което автоматично се разбира, че тия които го крещят, нито са българи, още по-малко юнаци!…

Едно племе, за което на нивото на цивилизационната идентичност се възпроизвеждат абсурдните драми около въпроса: „Кои са те?“, за да можем да си отговорим във всеки подходящ конюнктурен външно-политически момент на онова, което трябва да предшества всичко останало: „Кои сме ние?“, поради което ще бъдем последователно византофили, османофили, русофили, германофили, съветофили, евро-атлантически фили и никога няма да бъдем просто… българофили!

Днес племето си мисли, че „ние“ сме европейците и поради това глупавият елит ще празнува Деня на Европа, въобразявайки си, че „те“ са нашите братя по цивилизационна принадлежност, руснаците, които чрез Деня на Победата всъщност направиха възможен и въобразеният Ден на Европа?!…

Искам да кажа, че българската колективна шизофрения е уникална, но пък тя уверено ще води България към официалното и бъдеще заличаване като държава!

Това е положението, уважаеми дами и господа, драги ми другарки и другари!

Честит Ден на Победата, Денят, в който Червената армия освободи Европа, България и света от чумата на хитлеристка Германия!

Проф. Людмил Георгиев

http://pogled.info