Ей, когато си прост и без достойнство, е много трудно. На това отгоре и страхлив

Ей, когато си прост и без достойнство, е много трудно. На това отгоре и страхлив.

И врабчетата по жизите ще броим, щото откъде да знаеш дали и те не бъркат в софтуера като летят насам-натам – някой може и да ги е чипирал по европейски проект за биоразнообразие.

Цветеслава Гълъбова