ЕК: Значително се влошава медийната среда в България

От Еврокомисията изискват наблюдението над България да продължи. Три от шестте показателя (за независимостта на съдебната власт, законодателната рамка и организираната престъпност) могат да се считат за временно прекратени. Това е становището на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, публикувано току-що на страницата на ЕК.

От Еврокомисията изискват наблюдението над България да продължи. Три от шестте показателя (за независимостта на съдебната власт, законодателната рамка и организираната престъпност) могат да се считат за временно прекратени. Това е становището на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, публикувано току-що на страницата на ЕК.

Целта на продължаващия мониторинг над страната ни, е да се потвърди оценката, че България полага усилия по изпълнение на препоръките от последния доклад през ноември 2017 г. Според евронаблюдателите, няколко препоръки вече са изпълнени, а редица други са съвсем близо до етапа на изпълнение.

В доклада е отчетено значителното влошаване на медийната среда в България през последните години, което изправя обществеността пред риск от ограничаване на достъпа до информация. Това може да има негативно въздействие върху съдебната независимост при наличие на персонални атаки срещу съдии в някои медии, пише в документа.

Способността на медиите и на гражданското общество да изискват отчетност от властимащите в плуралистична среда, без да се оказва натиск, е важна част от основата за продължаване на реформите, обхванати от механизма за сътрудничество и проверка (МСП), както и за по-доброто управление като цяло.

Това гласи приетия по-рано през деня от членовете на Европейската комисия най-новия доклад за действията на България в изпълнение на поетите от нея ангажименти по отношение на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност в контекста на механизма за сътрудничество и проверка (МСП).

Документът разглежда напредъкът в последната година за изпълнението на 17-те окончателни препоръки, отправени от Комисията в доклада от януари 2017 г

Според еврокомисарите, има шанс България да изпълни всички оставащи препоръки и съответно оставащите показатели, за да може мониторингът над страната ни да приключи до края на мандата на тази еврокомисия – (2019 г.).

Целият Доклад може да видите ТУК

.

http://frognews.bg