Енергийният министър Росен Христов предприе спешни действия

Фокусът падна върху доставката и цената на природния газ

Енергийният министър Росен Христов предприе спешни действия за газа.

Той отговори своевременно на призива, който бе отправен от председателя на КЕВР Иван Иванов за среща.

Фокусът в провелия се между двамата разговор в министерството е паднал върху доставката на природния газ и неговата цена.
„Опитваме се да намерим най-доброто решение, като за целта вече започнахме със симулации и изчисления на различни възможности. Целта е стабилизиране на доставките, което ще осигури предвидимост и сигурност за потребителите”, обясни министър Христов.

На свой ред председателят на КЕВР Иван Иванов отправи своята благодарност към министъра за бързата му реакция.
„Особено важно е каква ще е цената на газа през септември”, подчерта той, като не скри, че нормативната уредба не отговаря на динамичната ситуация, в която се налага да работят.

В крайна сметка и двете страни се обединиха около разбирането, че е от изключителна важност да има прозрачност и доколкото е възможно предвидимост в работата на институциите.
Участие в срещата взеха и началник на политическия кабинет на министъра – Любомира Ганчева, както и комисарите от КЕВР Александър Йорданов, Благой Голубарев и Димитър Кочков.
Източник: standartnews.com