Ето къде е „българският премиер“ Борисов! Целува ръце и гъзове на монаси от „Зографския манастир“ в Атон …

Ето къде е „българският премиер“ Борисов!
Целува ръце и гъзове на монаси от „Зографския манастир“ в Атон … Бил им дал едно милионче от джоба си?!
Този вместо да целува днес българските бойни знамена, целува ръце на някакви монаси … Този човек е срам и позор за България! Точка.

Кирил Стаменов

 

Снимка на Кирил Стаменов.