ЕТЮД ЗА ЛЪЖАТА И КОАЛИЦИИТЕ

Лъжите, които сега наричат фалшиви новини, се използват в политическата практика още от времето на Октавиан Август, казват историците. Според мен обаче, лъжите са в практиката на всяко едно управление още от времената, когато хората са напуснали пещерите и са били принудени да се подчиняват на вождовете и шаманите си. За да ги държат в подчинение, вождовете са прибягвали до фалшивите новини, като са вменявали на шаманите си да ги съобщават на племето по подходящ начин. И така са възникнали религиите, част от които по-късно са се трансформирали в идеологии.
Вероятно по същото време са възникнали и първите коалиции, които са обединявали военните и политически действия на две или три племена, насочени към друуго племе – противник.
Няма съмнение, че всичко това е било съпътствано с изневери и измени и някои от коалиционните партньори все някога се е отмятал от дадените обещания и поетите задължения.
Всичко това може да се наблюдава и днес. С просто око и невъоръжено ухо се вижда и чува как довчерашни уж противници конюнктурно стават първи дружки, публично се прегръщат и се правят, че миналото им е чисто като утринна роса. Примерите са десетки и стотици. А най-ярката илюстрация на такова проститутско поведение са партийните конгреси, на които някакви главатари се обясняват в любов и разпръскват фалшивите новини (разбирай обикновените лъжи) колко са загрижени за държавата и благото на народа, като разчитат на хорския наивитет и късата хорска памет. Но има и хора, които помнят кой главатар какво е подвиквал под прозорците на един друг главатар. И така нататък…
Любо КОЛЬОВСКИ

Снимка на Любомир Кольовски.

https://www.facebook.com/ecohunter12