Жалба II срещу задължително носене на маски

Пичове, шубета и вие каскети.

Крайно време е да покажем на всички и най-вече на себе си, че щенията и разпорежданията на БОЙко борисов НЕ са източник на правото.

Новата заповед издадена от министъра на здравеопазването е поредната правна и медицинска пунта-мара, типична за управлението на герб и отново е незаконосъобразна, поради което следва да подадем, колкото се може повече жалби срещу нея до Върховния административен съд и да ги принудим да я отменят.

Не можем да заведем децата в парка, но пък трябва да задушим и тях и себе си с маски, които доказано НЕ работят и които следва държавата да осигури!

Така че, както обикновено спасяване на давещите се е дело на самите давещи се.

Прилагам жалбата, като готова бланка за теглене и обжалваната заповед.

Ж-ВАС бланка

zapoved__rd-01-197-11042020

Жалбите изпращайте, като имейл и по възможност утре дублирайте по куриер на хартия на следните адреси:

Върховен административен съд

edocuments@sac.justice.bg

Адрес: София 1301,
бул.”Александър Стамболийски” 18

ДО

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Срещу

Заповед № РД-001-197/11.04.2020г.

на Министъра на здравеопазването

ЖАЛБА

oт ………………………………………………………………………. ЕГН …………………… със съдебен адрес: гр…………………………………………………………………………………, тел………………………………,имейл…………………………………………;

Госпожо/Господин Председател,

обжалвам изцяло горецитираната заповед, като неправилна, незаконосъобразна и постановена в нарушение на установените правила.

В грубо нарушение на закона, обжалваната заповед създава задължението за всички български граждани, постоянно да носят защитни маски за лице, намирайки се в закрити и открити публични места на основание чл. 63 ал. 1 от Закона за здравето.

На първо място, чл. 63 ал.4 от Закона за здравето предвижда:

„Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 1, а средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети.“

Обжалваната заповед не предвижда осигуряването на защитни средства, но предвижда санкции в огромни размери от неизпълнението и, както и възлага на ВР да следи за спазване на мерките?

Независимо от това ноторно е, че към датата на издаване на обжалваната заповед, защитни маски не са налице дори в търговската мрежа и обективно не е възможно заповедта да бъде изпълнена.

Държавата не е създала необходимите условия за изпълнение на процесната заповед, превръщайки я в инструмент за репресии срещу българските граждани.

На следващо място, считано и до момента информацията подавана от правителството и националните щабове 1 и 2, досежно носенето на предпазни маски е че носенето им е безполезно, доколкото последните не осигуряват, каквато и да било ефективна защита.

Ерго, подобна мярка няма как да защити живота и здравето на гражданите, представлява въпиюща злоупотреба за право и грубо нарушава правата на гражданите.

На последно място, дори да приемем, че носенето на защитни маски би имал положителен ефект, въвеждането на подобна мярка повече от три седмици след въвеждане на карантина и извънредно положение е не само безпредметно, но и умишлено въвежда в заблуждение българските граждани, че неприлагането на заповедта ще нанесе вреди на живота и здравето на хората.

Обжалваната заповед е изцяло не мотивирана.

Нещо повече, същата издадена без правно основание, доколкото за да е налице епидемия следва да има повече от 200 заразени/болни на всеки 10 000.

Считано към днешна дата са 635 за цялата страна

Предвид горното, моля да отмените изцяло обжалваната заповед.

NB:

Моля да спрете предварителното изпълнение на заповедта до окончателното произнасяне.

Моля да бъде назначена тройна съдебно медицинска експертиза в състав: епидемиолог, вирусолог, специалист по защитни средства със следната задача:

Вещите лица да отговорят какъв тип защитни средства (маски) са ефективни с цел ограничаване, разпространението на COVID 19.

Какъв е размерът на процесният вирус и може ли последният да бъде спрян от носене на обичайна, хирургична или противопрахова маска, кърпа, шал?

Прилагам копие от Заповед № РД-001-197/11.04.2020г. на Министъра на здравеопазването.

София

11.04.2020г.

Николай Хаджигенов

https://hadjigenov.com/

loading...