ЖоСи Гешев

Колкото и да е странно, всеки може да е на негово място, без да има кой знае какви възможности, образование или натрупан опит.

Гешев е коркова тапа, запушила един отходен канал, който ще лумне скоро. Това, което ще се излее след Гешев, ще се окаже по-миризливо и лепкаво от всичко, което сме дишали напоследък. Чакам с нетърпение този миг. И треперя от него.

Радослав Бимбалов