Заграденото в долния ляв ъгъл беше бараката, която съдът е приел, че `Вълка е ремонтирал в ловното стопанство на яз. Искър.

Заграденото в долния ляв ъгъл беше бараката, която съдът е приел, че `Вълка е ремонтирал в ловното стопанство на яз. Искър.

Богомил Бонев