Зад сделката за фурмите се крие много по-тежка корупция, ако се върнете към онзи странен полет

Зад сделката за фурмите се крие много по-тежка корупция, ако се върнете към онзи странен полет.

Защо беше предприет и коя беше реалната цел, защото очевидно сделките фурми, пилета/краставици не са?

Не получихме маски и медицински консумативи, ако помните.

Фурмите се вкарват като дарение, на правителството /защото така бяха представени/ и това оправда складирането им като дарение в склада на БЧК ?!? За да не се плащат мита.

Това е грубо нарушение от страна на БЧК, защото тази стока след това става предмет на търговска сделка и някой печели.

Поредица от престъпления. От страна на правителството, БЧК и Иван Ангелов.

Илиан Василев