ЗАКЛЕВАМ СЕ ДА СЛУЖА

Утре ще се конституира 47-то Народно събрание на България – третото по ред тази година. Народните представители ще се закълнат. За някои това е формалност към високия пост. За мен това е нещо много лично. Клетвата е: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“

Всъщност според мен клетвата трябва да бъде: „Заклевам се да служа на българския народ и във всичките си действия да спазвам българските национални интереси и законите на Република България.“.

Защото това трябва да бъде – служба на народа. Не пост най-високо на стълбата. Може и да прозвучи емоционално, но всеки трябва в този момент да си прецени сам за себе си дали ще имата силата, морала и устоите да носи службата достойно и да не позволи други обстоятелства освен народната воля и интерес да надделеят над клетвата му.

И затова и аз, на Вас и на себе си ще се закълна: ЗАКЛЕВАМ СЕ ДА СЛУЖА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НЯМА ДА ПОЗВОЛЯ НИЩО И НИКОЙ ДА МЕ ОТКЛОНИ ОТ ТАЗИ СЛУЖБА!

Да живее България! И този път дано да бъде различно….

Елена Гунчева