Запознах се обстойно с програмата на ПП „Възраждане“ и искам публично да задам няколко въпроса на Костадин Костадинов

През последните дни изтърпях много обиди и лъжи от партийни членове на ПП „Възраждане“. Нетърпимостта към различното мнение и излагане на факти е опасен модел, който не води към нищо добро.

Запознах се обстойно с програмата на ПП „Възраждане“ и искам публично да задам няколко въпроса на Костадин Костадинов. Ще помоля членовете на ПП „Възраждане“ да не се превръщат в адвокати на г-н Костадинов, а да му дадат възможност той да отговори.

Често съм слушал Костадин Костадинов да говори за образователната ни система, но дали е обърнал внимание, че публикуваната на сайта програма на ПП „Възраждане“ започва с правописни грешки?

Бих искал да попитам г-н Костадинов, къде са разчетите в програмата на ПП „Възраждане“ и колко ще струват на българския данъкоплат изложените предложения? Аз не открих числа и разчети в тази програма.

Откъде ПП „Възраждане“ е получило информация, че държавната администрация в България наброява 440 000 служителя? Категорично заявявам, че това е абсолютна лъжа!

Какви решения предлага ПП „Възраждане“ за справяне с демографската криза? Моля да бъдат представени разчети и конкретни стъпки, както и кои са експертите, които ще ползва ПП „Възраждане“.

Как точно ПП „Възраждане“ ще прекрати членството на България в НАТО? Моля за конкретни решения.

Как ще постигне ПП „Възраждане“ съкращаване на полицейския състав, при положение, че иска във всяко село да има полицай? За информация селата в България са около 5000 на брой.

Какъв ще е численият състав на българската армия и с какви оръжия ще бъде въоръжена? Не видях такава информация в програмата на ПП „Възраждане“, но останах с впечатление, че всички ще ставаме войници.

Каква политика ще провежда ПП „Възраждане“ по отношение на ромите и какви решения предлага за тяхното приобщаване? Колко роми членуват в ПП „Възраждане“ и ако има такива членове, колко от тях са включени в кандидатдепутатските листи на партията? Ние в коалиция „Справедлива България“ сме отредили избираеми места за роми с безупречна репутация в нашите листи.

Как смята да върне в България ПП „Възраждане“ хилядите българи, живеещи и работещи във Великобритания например? Надявам се, че Костадин Костадинов добре разбира, че с приказки срещу починалата английска кралица това няма как да стане.

В случай, че г-н Костадин Костадинов не отговори на моите въпроси, аз го каня на публичен диспут в студиото на коалиция „Справедлива България“.
Всички коментари, съдържащи обиди и лъжи ще бъдат изтрити!

Димитър Байрактаров