Започва застрояването на Борисовата градина

Новото застрояване се предвижда изцяло в зоната между розариума и бул. „Драган Цанков“. Предвижданата 10-метрова сграда е предназначена за музей „Зелената памет на София“, в която да се помещава и парковата администрация. Въпреки това обаче планът ще позволи да се възстановят и сгради, които вече не съществуват, което на практика ще е ново строителство. Например е предвидена възможност „при безспорно установени архивни данни да се възстановят изчезналите сгради на Климатичното училище“. Другите сгради, за които се дава възможност да бъдат възстановени, са „Горски дом“ (откъм ул. „Незабравка“), а за нуждите на конната база ще бъде възстановен и т.нар. „Ловен дом“, като няма да се променят параметрите й. На мястото на старата гара Пионер ще има нов спортен комплекс, където ще са и двата нови подземни паркинга (за 240 коли и един наземен паркинг за четири коли).

Към Борисовата градина ще има и нов подход – откъм бул. „Драган Цанков“ при кръстовището с ул. „Кирил Видински“. От там колите ще могат да влизат директно в един от новите паркинги – подземния гараж под музей „Зелената памет на София“. По ул. „Кирил Видински“ ще има и надземен паркинг. При бул. „Драган Цанков“ между бул. „Вапцаров“ и ул. „Незабравка“ на мястото на старото трамвайно трасе е предвиден друг паркинг за 104 коли.

Другите позволени ремонти са за поставяне на подвижни козирки на трибуните на Националния стадион и този на ЦСКА. Тоалетната край Братската могила също ще бъде възстановена. Предвижда се да се възстанови и къпалнята „Мария Луиза“, която е затворена от години, а по-голямата част от нея е частна собственост. Според мотивите към плана „частната собственост практически не следва да възпрепятства отварянето“ на басейна.

Частта от парка към бул. „Драган Цанков“ също трябва да бъде изцяло реконструирана. Много съществен момент е възстановяването на Японския кът и Алпинеума, посочват архитектите, изготвили документа. За алеите се предвижда да бъдат възстановени според оригиналната концепция на парка, т.е. да бъдат с настилка щуп, а не асфалтирани, както се прави в момента. За резерватната част и охранителната й зона до бул. „Яворов“ се допуска вместо щуп да се използва трайна настилка с подобна визия – като тази пред Народната библиотека.

Парковото обзавеждане също трябва да се смени, така че „всички елементи да са синхронизирани като стилова принадлежност, без да се стига до пълно пресъздаване на бароковата стилистика“, обясняват архитектите. Ще се залага на естествените материали.

Резултат с изображение за Борисовата градина

Автор: Гласове