ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е ОБРЕЧЕНА

Понеже съм видял и зная доста, понеже цял живот съм бил откровен, ще ви кажа нещо „неположително„, но за мен вярно и изстрадано до кръв – България никога не ще се оправи!

Няма партии, няма принципи, няма идеи, няма нищо.

Има само интерес, подлагане пред силния на деня и мачкане на слабия. А от наведен човек не чакай тръпка. И порив към Свобода. В българското семейство открай време единият е на власт, другият е в опозиция.

После си сменят местата. И взаимно си пазят гъбовете. Моделът след 9 септември е любим винаги за възпроизвеждане – съпругът партизанин, а новата му съпруга е с рипсени чорапи. Бетон отвсякъде. В страната винаги на почит е тарикатлъкът.

И партизанлъкът. Това са двете „качества“, които българинът тачи. Човекът без връзки е труп приживе. Има една безформена маса от нарочно опростачвано население,

което се лашка насам-натам в редките мигове, когато се посъбуди от вечната си и любима иначе дрямка. Защото всички и всичко са така овързани като свински черва, че скъсване няма. Всеки е заслон за другия.

Всеки търси връзки, когато тряБва да отиде на лекар, да направи дори една елементарна справка в дадена институция, да бъде назначен дори и за чистач. Такъв начин на живот обрича и човекът, и държавата на вечна тъга. Да, тъгата, наречена „България“.

Колкото и сега да ме ругаете, колкото и да се удряте „патриотично“ в гърдите – да, сами знаете, че това е Истината!

Българската истина… Съжалявам.

Но трябваше все някой някога да ви я каже.

Димо Райков, dimoraikov.com

Резултат с изображение за Димо Райков