Защо ли експертите на Министерството на туризма не могат да напишат 3 последователни изречения

Ако някой иска да знае защо ЕКСПЕРТИТЕ на министерство на туризма не могат да напишат три последователни изречения с логическа нишка между тях…

Та това са хората на Николина Ангелкова. По дефиниция никой неин служител или сътрудник не може да надскочи нейните собствени възможности и капацитет.

Затова валят обществени поръчки, но дори когато резултатите дойдат, пак няма кой да ги проумее.

КОЙ се нуждае от Министерство на туризма?

Лияна Панделиева

*Коментарът е от фейсбук

loading...