Защо сделката за ЧЕЗ България би била престъпление срещу държавата?

В четвъртък на 19.07.2018г. КЗК обяви решението си да забрани придобиването на контрол от страна на „Инерком България“ ЕАД върху „ЧЕЗ България“ ЕАД. Посочената причина е, че е налице хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи. Също така сделката поражда и вертикални ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата, а именно: пазарите на разпределение на електрическа енергия, на снабдяване /доставка на електрическа енергия, на търговията с електрическа енергия и на свързаните с търговията услуги по координиране на балансиращи групи, се посочва в съобщението.

Според запознати със случая независими експерти, решението макар и  донякъде изненадващо не само е коректно и пазарно обосновано, но и е едно от най-далновидните, обосновани и аргументирани решения на Комисията за защита на конкуренцията взимано някога в нейната история от началото на съществуването й.

Като рискови фактори по сделката експерти посочват  не само явния  кофликт на интереси във факта, че Инерком България вече притежава фото волтаични електроценрали, което е явен пазарен конфликт на интереси, но и факта, че при меродавност на пазарните слухове за инвеститорите зад тази сделка реализацията й може да подложи под риск националната сигурност на страната ни и да доведе до опастност за населението от национален мащаб. Според експертите всяка опция за потенциална реализация сделката  крие рискове за електроснабдяването на 1/3 от България, в това число градовете София, Плевен, Благоевград, Видин, Враца и мн. други.

В края на феруари 2018 в медиите излезна информация, че зад Инерком в сделката за покупката на ЧЕЗ България стоят офшорни капитали на руско-грузински инвеститори с противоречива, по-скоро черна интернационална репутация в това число Паата Гамгорашвили с управител на някои от бизнесите си в България Давид Михайлович Коблианидзе  – Грузинците бивши собственици на Мол Парадайс.

Мол Парадайс бе окончателно продаден на Южноафриканския Инвестиционен Фонд НЕПИ през Декември 2017 година и предаден на тяхно управление Фервуари 2018. Това, което се знае за грузинската група и особено за управителя им в България Давид Михайлович Коблианидзе, обаче е повече от плашещо и притеснително, за да допуснем и  да можем дори да си помислим да рискуваме да им поверим управление на електроподаването на 1/3 от България коментират запознати експерти.

При прехвърлянето на Мол Парадайс на новите му собственици Грузинците остават длъжници на редица свои контрагенти и подизпълнители с неизплатени задължения от стотици хиляди евро, които крият във финансовия дю дилиджънс при покупко-продажбата на проекта и прехвърлят на Южноафриканския инвестиционен фонд НЕПИ маса борчове от междуфирмена задлъжнялост, недоволни контрагенти и тлеещи финансови скандали с редица свои партньори и наематели.

Междувременно при инвестиционната продажба на мола за сумата от 252.9 милиона евро при нечувана за България цена и доходност по сделката от 7%, изплатени от инвестиционния фонд НЕПИ на грузинските инвеститори до последния евро цент, доскорошният управител на мола и дружеството “Булфелд” ЕООД в България Давид Михайлович решава да си усигури допълнително лична облага от няколко милиона чрез измама и от пролетта на тази година завежда дело срещу купувача на проекта им инвестиционния форд НЕПИ  като съди фонда вече изплатил проекта до последния евро цент на грузинците за допълнителна сума от милиони евро, които по негови непотвърдени думи и съждения според непотвърдени документи той бил вложил от свои лични средства в рекламата на мол Парадайс за периода от датата на откриването му до датата на продажбата му на НЕПИ за платените 252.9 милиона евро. Запознати го определят като обикновен грузински измамник.

Интересното в тази измама според наши запознати източници е, не само че по делото са приложени като основание съмнителни и подправени документи, но и че бюджетът на Мол Парадайс за маркетинг и реклама събиран като такси от наемателите му за периода на управление от Давид Михайлович Коблианидзе е достигал 200 000 лв. месечно и за фонда закупил проект приличащ повече на бомба със закъснител с опашка от недоволни контрагенти и наематели отколкото на мол остава неясно как към тази сума се е налагало Михайлович да добавя свои лични средства месечно и по каква логика те не са били включени в космическата сума по покупко-продажбата на проекта от 252.9 милиона евро. Класическа грузинска измама. Не е ясно дали партньорите на Михайлович вече взели 252.9 милиона евро одобряват действията му и са наясно или измамата за няколко милиона е самосиндикална негова инициатива.

Не по-малко стряскащи са историите и слуховете носещи се в бизнес пространството как Михайлович накарал локалният мениджър на вече несъществуващата марка хипермаркети Карфур в България да отвори магазина с в Мол Парадайс навреме с упрян пистолет в главата и заплахи за живота му.

Подобни стряскащи истории се носят из медийното пространство и в момента от управители на компании бивши окнтрагенти на мол Парадайс, които са заплашвани от Давид Михайлович Коблианидзе, че ще ги осакати или убие ако не спрат да си искат забавените им неизплатени задължения от Грузинците получили 252.9 милиона евро за мола си и нямащи пари да си плащат забавените задължения и не само, но и явно на Михайлович не му стигат или просто до него не стигат защото просто е един обикновен наемен служител с название акционер, за да съди НЕПИ за още чрез измама, докато партьорите му се чудят къде да преперат наново остатъка. Може би в ЧЕЗ България? Защо пък не?

От друга страна според статия на Европейската медия EU Scoop цитираща проучване на Gallup International допитването сочи, че 72% от българското население не одобряват сделката за покупко-прозажбата на „ЧЕЗ България“ ЕАД на „Инерком България“ ЕАД при 93% запознати.

Ами естествено няма как да не се питаме дали ако тези хора закупят ЧЕЗ България няма ни пращат хора с пистолети да ни правят инвалиди ако си забавим сметката? Дали сметките ще се реални и дали изобщо ще има ток в Европейска София остават други важни отворени въпроси?

Решението  на КЗК влиза в сила незабавно с предварително изпълнение, но може да бъде обжаалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Остава уверено да се надяваме, че нито един политик, държавен служител или съдия срещу никакви пари и стимули няма да подложи населението в 1/3 от България, включително София под риск поверявайки ЧЕЗ България в ръцете на група Грузински измамници

http://ivantodorovblog.wixsite.com