За кредита от 75 362 700 лв., за който нито Караниколов, нито Горанов били знаели. Защо им е да знаят?

За кредита от 75 362 700 лв., за който нито Караниколов, нито Горанов били знаели. Защо им е да знаят? Интересуват ги много по съществени неща – как да се доставят фурми и как най-засегнатите от кризата български граждани да получат нищо.

БНБ, като осъществяваща банков надзор, би могла да се заинтересува отговаря ли отпускането на кредит на дружество с 57 х.лв. активи, 2 х.лв. приходи и 0 лв. печалба за 2018 г. на добрите световни и европейски практики в кредитирането.
Премиерът Борисов би могъл да възложи на АДФИ, чиято мисия е да защитава публичните финансови интереси при спразване на принципите за законосъобразност, публичност и прозрачност, да извърши проверка как са разходвани от ББР отпуснатите 700 000 000 лв. И, като узнае, да ни каже и на нас.
Надали, ама а дано!

Албена Белянова

loading...