ЗА НЕОЛИБЕРАЛНАТА ПСЕВДОДЕМОКРАЦИЯ

Неолиберализмът е нещо много по-лошо от всяка имперска идеология в т.ч и руската! Днес, в него се преплитат нацизъм, колониализъм и империализъм!

С проповядването на джендаризма се цели да се унищожи държавата, рода, семейството с родител №1 и родител №2 т.е. МОРАЛА и НРАВСТВЕНИТЕ ЦЕННОСТИ, и хората да станат РОБОРОБОТИ!

Защо?
За да бачкат само и единствено за печалбите на корпорациите!
Така, че Вашата идеология е заплаха за съществуването на човечеството, като се започне на първо място с неглежирането на климатичните промени и екологичната катастрофа, неравенството и заплахата от употреба на ядрени оръжия!

Вие никога няма да разберете това, защото душата Ви е просмукана с фалшиви идеали като свобода, демокрация, човешки права, free market economy или laissez faire!
Питам Ви: Защо „Справедливият Запад“ т.е. НАТО се настани с десетките си военни бази и биологични лаборатории на границите на Русия? Защо не прие предложенията на Русия за мир, стабилност и демилитаризация на Европа!

Нямате смислен отговор!
Просто за да я унищожи и заграби природните й богатства, както нападна Ирак, Сирия, Авганистан, Либия, ЗА ДА ЗАГРАБИ НЕФТА и кокаина ИМ!

Защо не нападнаха Ботсвана или Пакистан?

Защото там няма нищо за крадене!

ТОВА Е ГОЛЯМАТА ИСТИНА!

Битката от както свят съществува е за ПЕЧАЛБАТА!
Другото е проповядване на фалшиви идеологии т.е. на фалшиво съзнание и манипулиране на общественото мнение в името на запазване на властта и ПАРИТЕ!

ПАРИЧНАТА ИЛЮЗИЯ И ФЕТИШ НА „LAISSEZ FAIRE“ ДО ТАКАВА СТЕПЕН СА ДЕВАЛВИРАЛИ ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ В ОБЩЕСТВОТО, ЧЕ ТО НЕ УСЕЩА ПАРАЛИЗИРАЩАТА СЪЩНОСТ НА НЕОЛИБЕРАЛНАТА ГЛОБАЛНА МАТРИЦА НА ЗАПАДА!

Petar Kartev