ЗА ОЛИГОФРЕНИ ЛИ НИ ВЗЕМАТЕ?

Може да бъде изображение с текст, който гласи '12.09.2022 2022 пловдив 4000, петко петков чавдар николов бахчевански (M, лекуващле фонд/клиника забележка: личен избор-опл- PISANEC LABORATORY 363, www.pisanec.com, info@pisanec.com ID външен 3352508 схема: 2.частни пациенти посочено друго, референтните граници специализирани (изследването) мъж, възраст 46г. Amphetamine AMP) флаг резултат единици референтнистойности /-/отрицателен /-/отрицателен MDMA METHADONE(M MORPHINE -отрицателен /-/отрицателен /-/отрицателен внимание край езултати справката. квалифицирани лекари. смдл основание приемането на препорьчв винаги ване показвате езултатите лекуващия без лекар! справката отпечатана 16:00 визита 3352508 страница от1'

Възраждане опровергават информацията, че техен кандидат за депутат е хванат да шофира дрогиран, като представят тест от лаборатория от ДНЕС, 12.09.2022 година, ПОНЕДЕЛНИК. Бахчевански обаче са го хванали СЪБОТА ВЕЧЕРТА.

В случай че, чрез използването на полеви тест, бъде установена концентрация на наркотици в изследваната слюнка, водачът се изпраща за изследване в лаборатория. И то незабавно след установяване на наличието на такива вещества, а не два дена след това по поръчка на пиар на партията.

За това изследване се вземат две проби кръв, всяка от които с обем не по-малък от 7 мл, и една проба урина с препоръчителен обем не по-малък от 20 мл. Изследването трябва да се извърши в срок от 45 минути след установяване на нарушението. Това важи за случаите, в които нарушението е извършено на територията на населеното място, в което се намира мястото за извършване на медицинското изследване. В останалите случаи срокът за взимане на пробите е 120 минути. Процедурата е законово регламентирана и не се доказва с доброволен тест два дена след това. Интересно е защо не се публикува полицейският протокол и изследването след това.

Пробите се вземат съгласно НАРЕДБА № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.

Съгласно чл.7 от тази наредба: Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 81 от 2018 г.) (1) Когато с техническо средство е установена концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда, полицейски орган съпровожда лицето до мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване.
(2) Когато с тест е установено наличие на наркотични вещества или техни аналози, полицейски орган съпровожда лицето до мястото за извършване на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химико-токсикологично лабораторно изследване.

Та, ако може пиарите на Възраждане да си прочетат закона. Не всички сме като електората им.

Елена Гунчева