За онзи циничен, направо мръсен език с ПКП, свенливо и скептично се говореше от медиите – „Гласът, за който се твърди, че е на ББ…“

За онзи циничен, направо мръсен език с ПКП, свенливо и скептично се говореше от медиите – „Гласът, за който се твърди, че е на ББ…“.

За кюлчетата и кайметата медиите също пишеха уклончиво и витиевато – „Кадрите, за които се твърди, че са за ББ…“.

За санкциите на САЩ и корумпирания политически лидер, все така плахо и дезангажиращо се пише в медиите – „Неупоменатият корумпиран политически лидер, се твърди някои наблюдатели, че би могъл да е ББ…“.

Твърди се…

Излишна мекота на думите с това Твърди се…
Напротив – Твърдо гласът е на ББ! Твърдо кюлчетата и кайметата са на ББ! Твърдо неупоменатият корумпиран плитически лидер е ББ!

Това е безпощадно ясно!

Николай Слатински