Зелените сертификати са като законите в България. Врата в средата на зелена поляна, с декоративна функция

Оксиморони
Откакто съм в България, не съм имал случай някой, някъде, да ми е поискал зелен сертификат…

Зелените сертификати са като законите в България.
Врата в средата на зелена поляна, с декоративна функция.

Така „прилаган“, той наистина няма смисъл.

Тогава, защо протестират срещу него?
То е като протестите за правова и законова държава – протестираме за нещо, което никой не желае.