Значи, На мол може – в университета не може

Значи,

На мол може – в университета не може.
На кино може – на театър не може.
На фитнес може – на училище не може.
На седалка в тролея може – на пейка в парка не може.
А с маска, а без маска.
Зарзаватчиите да носят шлем.

С оглед на моята любов към химията и въпроси зададени към колеги преподаватели в ХТИ, оставам в почуда какъв препарат се използва за дезинфекция при разпръскване от самолет ?
Белина ? Хлорна вар ? Инсектициди ? ДДТ ? Азотна киселина ?
Ако самолетът е бил зареден със спирт, задължително би било при второ преминаване над заразения обект, същият да бъде обработен допълнително с кисели краставици, туршия, шопска салата, краве сирене, две двойни, една тройна и една мешана.

„Очаквам да измрат много хора, яко да измрат“ …

вм

loading...