Значи Простото все пак има намерение да преговаря с Газпром! Какво се прай на мъж тогава?!

Значи Простото все пак има намерение да преговаря с Газпром! Какво се прай на мъж тогава?!

Армен Попов