Изборите в Галиче ли? Те са част от спектакъла по случай тържественото закриване на демокрацията в България

Изборите в Галиче ли? Те са част от спектакъла по случай тържественото закриване на демокрацията в България. Режисьорите се радват. Те не знаят горките, че когато завесата падне, публиката, която им ръкопляска, ще задигне полюлея и касата, ще ги стъпче в тъмнината, ще ги зареже да берат душа и ще иде да вика „ура“

Анна Заркова