Изпитвам съчувствие към всички анализатори, които се мъчат да анализират сегашното състояние на политиката у нас

България преживява пълния разцвет на глобализма на световното задкулисие. Изобщо не ме впечатляват безумията, които се случват. Аз съм наясно с това последователно в годините, дори не ме учудва стъпаловидната градация, по която нещата на тайните елити, които всъщност никога не са били тайни, се налагат на нашето общество и лекотата, с която те се усвояват. Дъно било. Аз и от това се излекувах, след като видях с очите си какво бедъднно дъно може да се окаже под нозете на ГЕРБ.

Няма дъно, докато хората не надживеят политическата си наивност и профанщина, дъното няма да свърши. Не казвам, че ще стане сега, имаме много години живот на дъното пред нас. Не защото няма повдигане и по-добри неща в политиката, има. Но хората не ги искат, искат елементарното, безпросветното и вдълбано в дъното управление. Не сте съгласни? Просто се огледайте. На една крачка сме от следващото ниво на дъното.

Разцветът на глобализма е в световен мащаб в западния свят. Досегашният „демократичен“ свят се оказа бездънно дъно. Извънзападният свят започна много сериозно да се еманципира от глобализма, дори работи здраво по въпроса. Засега Европа е предпоследна в света от континентите, които осъзнават и преодоляват прекрасния глобализъм.

Австралия просто е континентът, в който глобализмът ще победи и според мен ще остане там задълго, нещо като база. А България пък от кретащата най-отзад Европа е най-отзад. И то не защото народът е прост, както мисли една част от носителите на глобализма у нас, а защото българинът иска да провери всичко на живо, не вярва.
Е точно това става – Проверяваме на живо неща, които са енциклопедично ясни.

Изпитвам съчувствие към всички анализатори, които се мъчат да анализират сегашното състояние на политиката у нас. То е мъка за всеки разумен индивид, който се намира в стадий на развитие в който и да е етап над детската градина. Искрени съчувствия!

Анастасия Гешева