Имената на днешната олигархия ще предизвикват гнусота и ще бъдат нарицателни за поколения напред

Бойковизмът и култът към личността ще приключат. Ще се роди ново поколение с нови ценности и идеали. Нашето време ще се изучава като време на разграбване, разрушаване и безнаказаност на всякакъв вид престъпления. Имената на днешната олигархия ще предизвикват гнусота и ще бъдат нарицателни за поколения напред. Нашите деца ще забравят и нас – пълнежът на безвремието. България ще бъде чиста и свята земя и по нея вълци и чакали няма да диктуват дневния ред.
……………………………………………………………………….
И всичко това си го заслужаваме, защото днес също ни липсва смелост, а страхът е завладял всяко сърце. Лицемерието е бронирана жилетка, а липсата на човешко достойнство се обяснява с практичност и начин за оцеляване.
……………………………………………………………………….

Милиони българи преди нас живяха със собствения си дневен ред диктуван от битието и сгрешиха. За хиляди години успяха да изпишат имената си върху гранит само шепа хора, дръзнали да бъдат различни. Много различни и много чужди на всички! Непозната материя…

Николай Марков

Резултат с изображение за Николай Марков

loading...