Интервю с Президентът на Приората на Сион в България ДАНИЕЛ ХРИСТОВ

– Г-н Христов, здравейте благодаря Ви че приехте поканата за това интервю.

– Здравейте, аз също благодаря и се надявам, вашите читатели да получат търсените отговори.

– Масово се заговори за Приоратът на Сион когато книгата на Дан Браун “Шифарът на Леонардо”, след това и едноименната екранизация добиха изключителна популярност в световен план. Много хора се питат дали все пак този Орден е съществувал. И ако е как се е запазил до наши дни?

– Въпросът е наистина логичен на фона на противоречивата информация в медиите и социалните мрежи. Но, личното ми мнение е единствено обвързано с научните факти около оформянето на военно-монашеските ордени през Х-XII в. в Светите Земи. В частност Приоратът на Сион е с датировка от 15 Юли 1099-та година и с Първи Велик Магистър Готфроа Дьо Буион. В последствие съществуването на орденът се доказва от архивите на самата организация, които от своя страна доказват приемствеността на Великите Магистри до наши дни. Съответните документи са достояние на членовете на Приората и се съхраняват под охрана.

– Някои учени твърдят, че Приоратът на Сион е интелектуалния приорат стоящ зад военно-монашеския орден на Тамплиерите. Един вид Приоратът на Сион е пряко свързан със създаването на Орденът на Тамплиерите.

– Съдейки по съвпадения в имената на Великите магистри и членовете на двата Ордена твърдението е правдиво.

– Двата ордена в миналото са имали най-силно влияние в Европа и в Светите Земи. Много хора са на мнение, тези ордени едва ли не в наши дни управляват света. Как бихте коментирали?

– Приоратът на Сион макар и с непрекъснато съществуване до наши дни и с малки промени в уставите и наредбите не е запазил статутът си от средновековието. Днес Приоратът на Сион е организация работеща за просвещение и духовно усъвършенстване на своите членове, чрез интелектуални трудове, помага чрез благотворителни инициативи на обществото и спазва законите и Конституциите на страните в които е представена.

– В дни на кризи, като днешните много от хората са склонни да вярват, че “тайни общества” като това, което представлявате вие носят вина за случващото се по света. Как ще коментирате тези, ако мога така да се изразя обвинения.

– Първо, терминът “тайни общества” носи определено отрицателен нюанс. Приоратът на Сион не е в никакъв случай тайно общество или организация.

– А, можете ли с няколко думи да обясните на читателите ни какво е Приоратът на Сион?

– Това не може да се обясни с няколко думи, но ще опитам. Приоратът на Сион е просветителска организация. Членовете са вярващи християни от всички деноминации мъже и жени интересуващи се от религия, история, езотерика и др. И в отговор на първия въпрос ще ви кажа, че Приоратът на Сион не е политическа, нито икономическа организация, следователно няма интереси в тези две посоки. Кризите или се създават или са в следствие на грешки в политическата и икономическата системи.

– Споменахте думата членове, колко са те в България и какви са критериите за членство?

– Като организация защитаваща конфиденциалнастта на своите членове ние нямаме право да коментираме колко са те в нито една от страните където Приоратът на Сион има представителства. Нямаме право да разкриваме и имената на членовете, нито техните длъжности. Относно критериите за членство ще отбележа някои от главните. А, именно мъже и жени над 21 години, християни с добро име в обществото, с чисто съдебно минало, които разполагат с достатъчно време и ресурси за да не пречи членството им в Приората на техните семейни и професионални ангажименти.

– Може би тук описвате една така да се изразя средна класа в българското общество, но в повечето организации за прием са решаващи и финансовите възможности на кандидатът.

– Финансовите възможности не винаги са от решаващо значение. Условието както споменах е свързано с това членът да разполага с времето си, а също така и с определени финансови възможности, за да не се налага да прави избор между това да си плати битовите сметки или да заплати членския си внос. Приоратът на Сион не трябва да бъде бреме за членовете си, а организация, която дава упора и свобода на духа.

– Тук възниква въпросът как и кога са били поканени първите членове в България?

– Пръвия представител на Приората на Сион в България съм аз. Получих поканата директно от Великия Магистър на Ордена н.пр. Марко Ригамонти. След като преминах през всички изисквания поставени директно от него и следвайки Устава на Ордена получих правото да представлявам Приоратът на Сион в България. Така на 03 март 2020 година получихме официалните документи в които се упоменава, че в България вече работи легитимна структура на Приората на Сион.

– На 03 март казвате, датата на Освобождението на България нарочно ли е избрана, има ли някакъв символизъм в нея?

– Символизъм не е търсен. По-скоро уважение и признателност от страна на Великия Магистър и управителния съвет на Ордена. До датата 03 март 2020 се стигна след упорит труд от моя страна и от страна на членовете на Ордена в България. Накря усилията се възнаградиха и в България се завърна орден, който някога е съществувал тук.

– Нима в България е имало структура на ордена преди?

– Имало е но заради политическата ситуация статутът на ордена е бил изключително таен и за неговото съществуване са знаели изключително малко хора.

– Към края сме на 2021-ва година. Годината беше изпълнена с перипетии във всички аспекти на живота. Как се отрази всичко случващо се на вашата организация?

– Човечеството като цяло е преживяло истински кризи, спомнете си годините преди и от части след Второта Световна Война. Личното ми мнение е, че хората трябва да станат реалисти и да работят за това да живеят в по-добър свят и да оставят по-добър свят на идните поколения. Технологичния напредък в наши дни е предпоставка за по-добър живот, стига той да се използва по предназначение. Глобялния свят осигурява почти неограничени възможности за развитие във всички направления. Дано управляващите в световен план имат воля и желание да развиват възможности за подобряването на качеството на живота на хората.

– В навечерието на 2022-ра година какво бихте пожелали на Българския народ , на членовете на Приората на Сион и на вас самия.

– На Българския народ пожелавам преди всичко здраве, сила и благоденствие. На, членовете на Приората на Сион не само в България, но и по света пожелавам с чест да носят службата в Приората и да продължават да бъдат достойни и благородни рицари и дами. На себе си и на семейството си пожелавам здраве, щастие и много любов.

– Благодаря Ви за това интервю.

– Аз също благодаря.