Искате думата по въпроса за въздуха на София? Няма да стане!

Гражданите на София нямат право да обжалват въпроси, касаещи въздуха на целия град. Това реши съдия Диляна Николова от Административен съд – София вчера, съобщи сдружение „За Земята“.

Съдия Николова прекрати частично производството по жалба на жители на квартал ТЕЦ-София срещу новия подробен устройствен план (ПУП) на район „Сердика“ в частта относно територията, където се планира инсталация за горене на отпадъци.

Имотът един от жалбоподателите – Николай Петков, граничи с площадката на ТЕЦ София, и му бе признат частичен интерес, но не и спрямо инсталацията за изгаряне на отпадъци.

„В противоречие с всички установени правни норми и съдебната практика по ЗУТ (Закон за устройство на територията), правата на Николай Петков като собственик, съответно правния му интерес от обжалване, бяха определени не въз основа на сега действащия ПУП на район „Сердика“, а въз основа на планираното бъдещо изменение на подробния устройствен план“, пишат от „За Земята“.

„Аз обжалвах като гражданин на София, но уви, съдът в този случай има твърдата практика да отхвърля жалбите на граждани, поради липса на правен интерес, защото не притежават имот, граничещ с този, в който се извършват промени. Това се прави заради интереси, различни от обществените. Изключително важно е да бъде променен ЗУТ, така че и там да залегне универсалното право на гражданите да обжалват казуси, които касаят целия град и ще оказват дългосрочно въздействие за цялата му територия. Инсталацията ще е на площадката на ТЕЦ-София, но замърсеният въздух ще се диша от всички софиянци”, коментира Веселин Кирев, чиято жалба е отхвърлена от съда.

България е предупреждавана три пъти от комитета на Орхуската конвенция, че решенията на съда, ограничаващи правата на гражданите да обжалват решения, касаещи устройството на територията, нарушават Конвенцията, припомня сдружението. Конвенцията дава правото на обществеността да се включи на следващ етап в процедурата (в случая приемане на Подробен устройствен план – ПУП), за да има достъп до правосъдие с признат правен интерес.

http://offnews.bg