Историческо признание

Pуският патриарх Кирил обяви нещо, което ви повтарям непрекъснато: “Без Българското православие нямаше да има и Руско Православие!”…

Вие разбирате ли за какво всъщност става дума, драги?…

Вие разбирате ли, че след това историческо признание, ние, българите, най-после трябва да се опитаме да излезем от отвратителната си духовна мизерия?!…

Духовна мизерия, която психологически предполага възпроизводството на усещането ни за нашата българска нищожност и елементарност?!…

Вие разбирате ли, че думите на руският патриарх Кирил означават, нито повече, нито по-малко, признанието, че България е Историческият Субект на Цивилизацията на Кирилицата и Произтичащото от Нея Православие?!…

Вие разбирате ли, в крайна сметка, че като Субект на Православната Цивилизация попадате в абсурда да избирате за свой “партньор” онази западна католическо-протестантска цивилизация, мимикрираща днес чрез НАТО и Европейския съюз?!…

Вие разбирате ли, че Цивилизационните, а не Идеологическите воля и закони, в близко бъдеще ще осигурят новата ни катастрофа – просто няма как да бъде другояче, след като българските “елити” се отказват от Собствената си Цивилизация?!…

Няма смисъл да продължавам, защото съм ви казвал тази логика хиляди пъти, поради което ще цитирам гениалния Ботев: “А вий, вий сте идиоти!”…

Това е положението, уважаеми дами и господа, драги ми другарки и другари!

Проф. Людмил Георгиев,
Поглед.инфо