Кадрите на ББ просто избиват рибата, както казват в Перник..

„Аз да не съм престъпник, че да си тръгвам доброволно!“

Кадрите на ББ просто избиват рибата, както казват в Перник…

Даже човек съзнателно да търси хора, способни да говорят идиотии, трудно ще намери толкова много подобни екземпляри!

Моето обяснение е, че хората, които вършат работа на ББ, издават някаква, само нему достъпна за надушване миризма, та толкова лесно ги намира и толкова много ги събира.

Николай Слатински