Кажи, Цецке, кажи си….Какво стана с регистъра? Какво му направихте?

Кажи, Цецке, кажи си….Какво стана с регистъра? Какво му направихте? Новата духалка, подадена от „Атака“ какво прави досега?

Явно проблем има. Обстоятелството, че в момента вписваният вървят два пъти по-бавно от нормалното, също го доказва. Още по-притеснително е, че в съобщението на Агенцията по вписванията се посочва, че до завършване на разследванто на ДАНС, не смеели да изтриват информация. Значи иначе трият информация, така ли да го разбираме?

И пак да подчертая, че в нормална държава с подобен срив щеше да си отиде цялото правителство? Тук вятър ги вее….и после чакат инвеститори! А българският бизнес му остава само да се моли да оцелее при тези сривове.

Елена Гунчева