КАЗВАМ БАВНО И АРТИКУЛИРАНО: ПАК ВИ ИЗМАМИХА, ГЛУПАЦИ!

КАЗВАМ БАВНО И АРТИКУЛИРАНО:
ПАК ВИ ИЗМАМИХА, ГЛУПАЦИ!

На база официалите данни на НСИ пресметнах, че българите, които са на възраст от 0 до 18 години и не могат да гласуват, са 1 240 000 души (това число представлява 18/19 от броя на населението на България на възраст от 0 до 19 години, което според НСИ е 1 310 000 души, понеже НСИ е, как да се изразя, малко тъпичък, там нямат данни за пълнолетните и непълнолетните според Закона българи).

Ако от общия брой на цялото население на България, който според Преброяване 2021 е 6 520 000 на брой, извадим непълнолетните, които не могат да гласуват, ще видим, че в избирателните списъци трябва да има 5 205 000 избиратели.

А в списъците има 6 600 000 избиратели, с 100 000 повече от цялото население.

Разликата е около 1 400 000 мъртви души.
Те спечелиха изборите.

При предишни избори мъртвите бяха 1 300 000.
Значи сега се увеличават.

Колко е хубаво да си прост!

акад Петър Иванов