Какво аз бих наредила да се разследва

Май не ставам за политик, тъй като моята позиция рязко се разминава с това, което минава сега за политика. Моите приоритети са различни, вероятно поради липса на информация и неумение да отделя важното от маловажното.

В качеството си на простосмъртен гражданин например считам, че подслушванията и кредитите на банка не са от жизненоважните разследвания. Мисля си например с кражбите от държавния бюджет с колко е ощетен всеки български гражданин. Затова и приветствам разследването на отписването на задължения от НАП, но не ми е интересно кой кого подслушвал.

Какво аз бих наредила да се разследва:

– Къщата в Барселона, шкафчето в зайчарника;

– „Ало, Банов“, „Ало, Ваньо“ – ОТНОВО!

– В полицията колко са прекратените производства и дали това не се дължи на некомпетентност, умишлено забатачване на преписки или укриване на дееца, проверка на всички постъпили през последното десетилетие сигнали и жалби срещу полицейски служители.

– В кои министерства, агенции и общини граждански договори дублират длъжности в администрацията и на каква стойност са гражданските договори, както и с колко е ощетена държавата с дублиращи дейности за наши хора.

– Какви бонуси са раздадени в държавната и общинска администрация и как са разпределени, кои длъжностни лица сами на себе си са дали бонуси и в какъв размер. С колко е ощетен бюджета.

– Пълно разследване на разликата между официални приходи и начин на живот на всички управляващи от заместник-кмет до премиер.

– Всички концесионни договори, има ли неизпълнение по тях, наложени ли са санкции, има ли разваляне на договорите и ако няма санкции и разваляне, кои са виновните длъжностни лица, които не са упражнили контрол.

– По концесионните договори съответства ли предмета на концесията с това, което реално се извършва, а при тези за добив – освен добива на разрешените материали, добиват ли се и други, кой и как ги плаща, кой контролира и какви са щетите за държавата.

– Всички приватизационни договори да се проверят има ли неизпълнение и ако има, защо не са наложени санкции или разваляне на договорите.

– Защо Редник Киро не си е платил още неустойката?

– Финансирането на НПО-тата и дейността им.

– Проверка на всички медии относно финансирането.

– Проверка на всички представителни разходи на държаната администрация и всички пари за служебни коли, гориво, цветя, кафета и прочие.

Признавам, че моите приоритети леко се разминават с официалните. Но пък си държа на тях, защото знам къде е заровено кучето!

Елена Гунчева