КАКВО КАЗВА НАУКАТА ЗА иРНК „ВАКСИНИТЕ“

„Цялостната оценка на съотношението риск/полза от иРНК ваксините ги изключва като положителен принос за общественото здраве, дори в контекста на пандемията Covid-19“

https://www.authorea.com/users/455597/articles/552937-innate-immune-suppression-by-sars-cov-2-mrna-vaccinations-the-role-of-g-quadruplexes-exosomes-and-micrornas?commit=d033a57415da0ca976b27f11d81a4cd604f7fdc7

Заключения

Наложително е световното прилагане на иРНК ваксинации да бъде спряно незабавно, докато не бъдат проведени допълнителни проучвания, за да се определи степента на потенциалните патологични последици, описани в този документ.

Не е възможно тези ваксинации да се считат за част от кампания за обществено здравеопазване без подробен анализ на човешкото въздействие на потенциалните странични щети.

В крайна сметка не преувеличаваме, ако кажем, че са заложени милиарди животи.

Докато нашите обществени здравни институции не направят това, което е правилно в това отношение, ние насърчаваме всички хора да вземат свои собствени здравни решения с тази информация като фактор, допринасящ за тези решения.