КАКВО ОЧАКВАМЕ, КОГАТО ШЕПНЕМ, ЧЕ ДНЕС НА КОЛЕНЕ СА ВСИЧКИ МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА В БЪЛГАРИЯ?!

Нужен е обществен консенсус за незабавно свикване на Велико Народно Събрание. Другата голяма беда в милата ни Родина, наред с липсата на надежда и самочувствие, е липсата на справедливост. Всички заедно трябва да градим основите на Нова и чистоплътна България, налагаща справедливостта по стандартите на Крум.

Свикване на Велико Народно Събрание е неизбежен процес. Не може в 21 век да се разчита на Основен закон (Конституцията) в държавата, който е крайно архаичен, и който се разминава драматично със съвременните очаквания и изисквания на едно модерно общество. Светът се променя, динамиката налага адаптиране на цялото законодателство с настоящите обществени нужди и това трябва да става бързо, гъвкаво и според правилата.

Народът задава тона, времето и посоката на промяната и най-висшият закон трябва да се съобрази с обществените потребности. Този парлив въпрос, никак не е страшен. Просто трябва силна непоклатима воля и отоворност. Не може да се държи в цивилизационен застой едно способно и надарено с огромен потенциал общество, което се затормозява да се подчинява на морално остарял документ, напълно неприложим към предизвикателствата на времето. Не може в 21 век да се разчита на изчерпан от съдържание документ, който за миналото си вероятно е вършел работа за маркиране на бездействие и поддържане на обществото в състояние на хипноза.

Текущите проблеми за решаване са много и трябва рязка намеса на будни, отговорни, компетентни личости, с отношение към честта и дълга, които да се погрижат за сигурността на народа. Преди свикване на ВНС за нова Конституция, е нужен нов Избирателен Закон, който да заложи задължителен ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНЗ – минимум средно образование – за право на гласуване, също така – платени данъци, както и въвеждане на възможност за електронно гласуване, и разбира се, мажоритарни избори!

Конституцията на България не може да се пише от хора, които не знаят азбуката и са малообразовани, тя трябва да се пише от представителството на образования български народ, но в никакъв случай от вехти каскети, които нововремието, заради разликата в мисленето на поколенията, самО отхвърля поради неспособността им да се адаптират към непреходните параметри – да се защитава ПРАВОТО, ДОСТОЙНСТВОТО И ЧЕСТНОСТТА!

Настоящата Конституция е добре замислен капан, влизащ в употреба за управление на примитивно и заблудено общество и вършещ услуга на робовладелците. Всички политически сили на прехода вместо да точат лиги, трябваше да се обединят около тази необходимост, а не да се изнасят от Народното събрание по терлици и светещи очи към поредните безсмислени и нерезултатни за обществото парламентарни избори.

Липсата на желание за вкарване на държавата в ред е именно устрема да влизаме в нови и нови избори. Цялата тази серия от вотове не води до нищо разумно и не е в съгласие с очакванията на хората. Затова 240 народни представители + 160 от гражданското общество, общо 400, ще напишат новата съвременна Конституция на България, под зоркия поглед на българския избирател и данъкоплатец, за да няма и най-малки опити за отклонение от целта – привеждане на България от феодално владение в държава с работеща икономика и възход. Промяната на Конституцията ще ограничи десетки порочни практики, за които съм писала многократно, заключени съвсем умишлено в този архаичен документ.

След като си свърши работата това последно в историята на България събрание, едва тогава ще бъдат нужни нови избори, които да позволят мажоритарни избори и равнопоставена възможност за участие на гражданските организации в тях. Вече съставът на парламента ще е свит до максимум 120 души, съдебна реформа ще е изрязала тумора и всеки един член в Конституцията, който е бичувал българина, ще бъде заменен с постановка в полза на хората и нормалността. Преминаване на страната ни към президентска република, където най-накрая след 30 години, конкретна личност и екип ще носят огромната отговорност за провежданите политики в България.

Крайно време е мафиотската тактика невинните в затвора, а престъпниците, ДДС измамниците, източилите хазната на държавата, онези за които има видими доказателства, че преуспяват с престъпна дейност, да си заемат мястото подобаващо в килиите в затвора. Защото всеки един такъв не забогатява от въздуха, а именно от джоба на вече твърде бедния българин и от неговите данъци. Това са Вашите пари, които наблюдавате как изчезват кротко и мълчаливо от дистанция. И понеже, се изнесят ротационно от парламента, без да да са извършили тази важна крачка, години наред влизаме в поредица от избори, защото избирателната активност е повече от покъртителна, и никой не съумявя да състави кабинет сам.

Това винаги е означавало: отново интриги в управлението, подливане на вода, протести, недоволства и т.н. Всичко това ще принуди най-накрая, колкото и да не му харесва на статуквото, свикване на ВНС, но с огромно закъснение и съсипана икономика на държавата и време допринесло за допълнително обезлюдяване на България и по – трайното й феодализиране, а до тогава, българино, гледай умно, безропотно и чакай месиите, предложени Ви от медиите. Избирайте си лидерите от телевизионния каталог и пазарувайте.

Ето и предложенията за промяна на политическата система

1. Изцяло нов изборен кодекс и 100 % мажоритарни избори.

2. Всички парламентарно представени политически сили да гласуват свикване на Велико Народно Събрание. То ще се състои от 400 народни представители, сред които 240 партийни кандидатури и 160 мажоритарно избрани от българското общество представители на образователните, културните, научните среди и гражданските организации.

3. Изработване на Нова конституция.

4. Смяна на формата на управление от парламентарна на президентска република. Увеличаване на президентските правомощия в държавното управление. В неговите ръце ще са съсредоточени, както функциите на държавния глава, така и тези на министър-председателя. Изпълнителната власт ще е съсредоточена в президента, а законодателната – в парламента. Президентската република създава благоприятни предпоставки за съсредоточаване в ръцете на президента големи пълномощия, което стабилизира държавната власт. Това е крайно необходимо за държави, намиращи се в преход.

5. Съкращаване на броя на народните представители. Парламент само от 120 депутати, избрани мажоритарно сред кандидатури, излъчвани от обществени обединения и граждански организации, съюзи и съмишленици, партии.

6. Субсидиите на партиите, плащани от данъкоплатците, се преустановяват. Партийните членове да издържат партиите си с членски внос и чрез създаване на финансова независимост и устойчивост.

7. Президент, депутати и държавни висши ръководители да се избират мажоритарно, пряко от народа.

8. Право на глас да имат български граждани, завършили средно образование и с платени данъчни задължения към държавата. Доказателство за еволюцията на човешкото същество в 21 век е неговата култура и образователен ценз

9. Въвеждане на аналитична система за подредба, контрол и отстраняване на несъвършенствата в целия масив от закони в България чрез кръстосана съпоставка, синхронизиране и осъвременяване на законодателството.

10. Задължителен психотест и тест за интелигентност за всяка една позиция в управлението на държавата.

11. Свикване на референдуми по всеки важен национален въпрос.

12. Въвеждане на електронно гласуване с биометрични данни.

13. Въвеждане на електронно правителство и електронен парламент.

14. Ясно застъпени задължения на българските граждани, освен техните права.

15. Драстични промени в раздел съдебна власт, министерски съвет, конституционен съд с постановки, работещи в полза на хората, а не срещу обществото.

16. В електронната и хартиена бюлетината при провеждане на избори задължително да има снимка на лицето кандидат, за да няма повече 15-ти стана първи с грешка.

17. Премахване или драстично намаляване до нивата в Европа на партийните субсидии. 11 лева на калпак в бедна България е кожодерство и наглост!

Смятам, че в България бяха приложени всички варианти на смесена система, на пропорционална система и те не дадоха добър резултат. Затова трябва първо да се даде възможност на хората да гласуват за чисто мажоритарна система. Практиката с чисто мажоритарен вот е добре позната. Така се избират кметове, така се избира и президентът. Това е един прост и ясен избор, който дава възможности за търсене на персонална отговорност.

Време е!

Цвета Кирилова

Снимка на Цвета Кирилова.