КАКВО СТРОИМ В СТРАНДЖА? ЦЕНТРОВЕ ЗА ИЗВЪНЗЕМНИ? БАЦЕ, КАЖИ ВЕ!

Европейската правна дефиниция на “бежанец” е за лице преминало границата на своята държава (поради репресии, война, бедствие и др.) и влязло в СЪСЕДНА държава.
Ние нямаме БЕЖАНЦИ от съседна ТУРЦИЯ, поне засега никой не бяга оттам заради опасност, от там имаме само ЕМИГРАНТИ.
Терминът “Временен кризисен център” в Странджа е тъпа хумореска на невеж чиновник-гербаджия, който лъже напровала простия български народ.
Ясно е, че се строят помещения за ЕМИГРАНТИ!
Би било хубаво да се каже точно за кого са предназначени “Временните центрове”!
Те хипотетично могат да са с четири възможни предназначения:
• за българи-негербаджии (концлагери);
• за емигранти (от несъседни и съседни страни);
• за бежанци (ако са граждани на съседна нам страна и бягат от нея у нас заради опасност там за тях);
• за извънземни (марсианци, сатурнианци и др.)

Баце, кажи ве, за кого от тези четири категории са въпросните “Временни кризисни центрове”?

Акад. Петър Иванов
Снимка на Petar Ivanov.