КАКВО СЪВПАДЕНИЕ! А И БЯХМЕ ПОТУПАНИ ПО ГЛАВАТА! ДОБРИ ПОМИЯРЧЕТА!

Джон Съливан хвали американските самолети Ф-16 като съвместими с НАТО. По голяма случайност, ама наистина съвсем случайно Боку-Слънцето също тези дни ги препоръча. След безкрайни совалки на Сульо и Пульо от правителството до САЩ. Естествено е човекът да си похвали стоката, все пак военната индустрия прави милиарди долари чиста печалба на година. То затова са и войните – ако има мир, представете си икономическите им загуби!

Освен „препоръката“ бяхме и похвалени като напълно предвидими и лоялни партньори. На човешки език казано – като ви хвърлим пръчката, бягате да я хванете и ни я носите с размахана опашка! Казваме ви: легни, вие лягате! Казваме: претърколи се: вие се търкаляте! Бравос! Добри помиярчета сте вие!

Как няма да ни хвалят, само тук не им искаме пари за военните си бази, които са разположили на българска земя, улесняваме им престоя с облекчен ред за лични документи, пълна безнаказаност, купуваме им оръжията, слушаме какво ни казват и козируваме!

И, скъпи българи. Забелязвате ли, че политиците си говорят само за договори, за оръжия, за бази, за икономически интереси, за инвестиции. Никога и по никакъв повод не се споменават народите им! Те са извън бизнеса им, така да се каже! Сива маса, която трябва само да не създава проблеми и да слуша.

Демокрация, права, свобода – това не интересува световните лидери, освен ако не са повод за нова война, но със съвсем друга причина, обикновено икономическа. Ние не съществуваме, няма ни в разговорите, в договорките, в сметките. Ние просто минаваме в нощта.

Добри помиярчета…..

Елена Гунчева