Как (НЕ) се прави политика или За и ПРОТИВ фалшивите новини

Как (НЕ) се прави политика или За и ПРОТИВ фалшивите новини.

Ще трябва да го обясня. Става въпрос за Законопроекта на Закона за здравето. На първо гласуване беше предложен вариант, който даваше необяснимо високи правомощия на Министъра на здравеопазването за въвеждане на различни действия след отмяна на Извънредната епидемиологична обстановка. Имаше смущаващи текстове, които дори вменяваха възможността за налагане на задължителна ваксинация и всякакви други ограничителни мерки, както и неясни критерии кога и как се налагат такива мерки, както и колко ще продължат. Същото се даваше като възможност и на локално ниво, касаещо РЗИ.

Както заявихме няколко пъти нямаше как да се съгласим с тези текстове. Проведени бяха множество консултации с коалиционните партньори и като резултат всеки може да види промененият вариант на Закона, гласуван в комисия и предложен на пленарна зала.

Първо. Трябва да се има предвид, че всички мерки в закона касаят не само Ковид, а и останалите далеч по-опасни инфекциозни агенти. Ковид не е особено опасна инфекция, но другите в списъка са такива. За целта беше променено следното:

1. Отпадна текста, емпирично вменяващ на Министъра, че може да въвежда задължителна ваксинация. Такава има и до момента и тя касае само ваксините в Задължителния имунизационен календар.

2. Въведен е текст, категорично ограничаващ забраните за пътуване, влизане в обществени места и изискването на всякакъв тип документи /Сертификати/ за работа, придвижване и прочее.

3. Изискванията за въвеждане на каквито и да е мерки като резултат от брой заболели ще бъдат прецизирани за всеки тип инфекциозен носител и ще бъдат подробно разписани в Национален план за действие в епидемиологична обстановка, неразделна част от Закона. Така ще бъдат разграничени особено опасните инфекции /тип Антракс, ебола и прочее/ от такива от типа на Ковид и грип, като категорично ще е указано кога и как се действа спрямо броя заболели. Тук ще бъдат описани и сроковете, в които могат да бъдат въвеждани тези мерки. Няма да има възможност от задължителни ваксинации срещу Ковид.

Носенето на предпазни средства и тестове също ще бъде описано в този документ, определящ при какви случаи могат да бъдат въвеждани такива. Защото, в случай на Ебола – сами ще искаме да си слагаме примерно ръкавици, но няма да е така с Ковид.

Така нито Министъра, нито РЗИ могат да въвеждат каквито да е импровизации в решението си, а ще следват правила в документ, изготвен от специалисти за случаи на наистина кризисни моменти. Нещата, които ще бъдат описание в този документ няма как да бъдат част от закона, защото той ще заприлича на учебник по епидемиология. За сметка на това Закона изисква в текстовете си задължителното спазване на този документ.

След като всички тези текстове стават част от закона, предложен на комисията беше ясно, че ще оттегля предварително внесените ми предложения в първоначалната им форма. Нашите искания са включени на съответните места. Грозен е начина, по който се вменява, че се отказваме от нашите искания и те няма да са част от закона. А днес гледайте и слушайте дебатите в пленарна зала.

Андрей Чорбанов