КАК СЕ ВЪРТИ ПЕЧАТНИЦАТА ЗА БАНКНОТИ

БВП (Брутен вътрешен продукт) е съвкупността от цените на всички стоки и услуги у нас
Паричното обръщение включва показател „банкноти и монети в обръщение” (извън касите на БНБ и банките) – т.е. налични банкноти и монети във фирмите и населението.
А сега да видим как тези налични пари се съотнасят към БВП.

–– В доларово изражение ––-
Спрямо 2000 г. имаме 8.2 пъти нарастване на парите към 4.3 пъти растеж на БВП.
Спрямо 2010 г. имаме 2.25 пъти растеж на парите и една осма растеж на БВП (12%)
Спрямо 2015 г. имаме 1.22 пъти растеж на парите и една осма растеж на БВП

–– В левово изражение ––-
Спрямо 2000 г. имаме 3,95 нарастване на БВП спрямо растеж на парите 8,2 пъти
Спрямо 2010 г. имаме 1,47 нарастване на БВП спрямо растеж на парите 2,25 пъти
Спрямо 2015 г. имаме 1,23 нарастване на БВП спрямо растеж на парите 1,54 пъти

Разбира се, тази схема е пределно опростена, но дава представа как усилено се върти печатницата за банкноти у нас.

Вкл. в последните години, когато ръстът на наличната парична маса във вид на банкноти и монети е над два пъти по-голям от този на БВП (54% срещу 23%) и то при условие, че банковите карти масово навлязоха в бита ни.

Григор Лилов

Снимка на Grigor Lilov.
loading...