Как се е стигнало до това да се строи върху защитена територия и какво още е необходимо, за да бъде премахнат този строеж?

Днес АКФ прати сигнали до двама министри за бездействията на местните и държавните органи по казуса с незаконния строеж на Плаж „Смокиня“

През август изпратихме сигнал на кмета на Созопол, в който цитирахме становището на експертите на АКФ и Дирекция национален строителен контрол от юли 2021, че на територията на плаж Смокиня е изграден незаконен строеж.

В отговор от септември кметът Тихомир Янакиев ни писа, че не може да издаде заповед за премахване на обекта, тъй като „до момента няма административен или съдебен акт, удостоверяващ „преместваемия обект“ като „строеж“, за да бъде проведена процедура за премахване“. https://bit.ly/3DIaU4p

Тъй като по закон кметът на община е институцията, която констатира дали даден обект е незаконен строеж и издава заповед за премахването му, с отговора си кметът всъщност ни казва, че не може да премахне обекта, тъй като самият той не е издал необходимия акт за това.

Този отговор означава и че кметът, по същество, отказва да осъществи законовите си правомощия по административен контрол по устройство на територията и строителството, каквато отговорност той има по закон.

Днес пратихме сигнал до министъра на регионалното развитие, в който настояваме министърът да упражни контрол върху отказа на кмета на Созопол.

Днес пратихме още един сигнал и до министъра на околната среда и водите, тъй като от отговор на наше запитване до РИОСВ – Бургас пък стана ясно, че Регионалната инспекция изобщо не е подложила на оценка въздействието върху околната среда на строителните дейности на плажа Смокиня, въпреки че той е защитена територия. https://bit.ly/31M660X

Според Директора на РИОСВ – Бургас в случая процедурите по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за опазване на биоразнообразието (ЗОБ) не са приложими. Според АКФ пък, с липсата на такава оценка РИОСВ не е спазила тези процедури.

Считаме, че по случая „Плаж Смокиня“ няколко местни и държавни институции отказват да изпълнят законовите си функции. Въпросът е как се е стигнало до това да се строи върху защитена територия и какво още е необходимо, за да бъде премахнат този строеж, след като е ясно е, че той е незаконен? https://bit.ly/3EV0Q9m

Институциите са в сериозен дълг към обществото и ще продължим да настояваме за адекватна реакция. Вижте повече тук: https://bit.ly/31PiWei

Снимка: CAVO Beach Club & Restaurant